Lojistikte Bugün…

TCMB REESKONT KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU
TCMB tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama talimatı değişiklikleri ile Reeskont Kredisi
kullanımlarına yeni açılımlar ve ilave şartlar getirilmiştir.
Bu kapsamda döviz kredilere ilave olarak TL kredi imkanı sağlanmış, hem TL hem döviz kredilerde vadeler döviz satış
taahhüdü şartları dahilinde 360 güne çıkarılmış, kredilerin harcanabileceği alanlar düzenleniş, kredi geri ödemelerinin
ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedeli ile yapılması ve ilgili bedellerin İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya
banka dekontu ile tevsiki şartları getirilmiştir.

Reeskont Kredileri_00012738